Vedení personální a mzdové agendy
Klientům zajišťujeme dodavatelskou formou vedení personální a mzdové agendy pro malé i velké organizace. Podle potřeb klienta je zvolen způsob vedení agendy, zda v jeho sídle, či pobočce, nebo v naší poradenské kanceláři. Vedení agendy zahrnuje kromě výpočtu mezd a příslušných odvodů i řešení aspektů pracovních smluv, sledování nároků zaměstnanců, jakož i zastupování před orgány státní správy jako SSZ, VZP apod. Při vedení agendy v naší kanceláři využíváme vysoce specializovaný software TARGET (M-PRO).
Mzdový účetní na záskok
Stejně jako v případě účetních pracovníků se může stát, že firma krátkodobě postrádá pracovníka na zpracování mezd a personální agendy. Pro takovéto situace nabízíme dočasné mzdové a personální služby poskytované našimi pracovníky. Jsme schopni pracovat s řadou mzdových programů a s ostatními se rychle seznámíme. Výhodou je zajištění kontinuity vedení mzdové agendy bez komplikací.
Zastupování klienta před státní správou
Pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, správcem daně může klient zplnomocnit našeho pracovníka, v případě správce daně pak daňového poradce.
Konzultace z oblasti personalistiky a mezd
Konzultace, stanoviska k otázkám z oblasti mezd a personalistiky, posouzení pracovních smluv, projektů a kontraktů klienta z pohledu příslušné legislativy, a to jak pro běžné zaměstnavatele, tak i pro poskytovatele personálních služeb. V případě potřeby je pak řešena specializovaná problematika charakteru mezinárodního pronájmu pracovní síly, nebo problematika posouzení kontraktu z pohledu zdanění daní ze závislé činnosti. Častou oblastí konzultací je pak poskytování benefitů a jejich zdanění.
Poradenství při výběru ekonomických pracovníků

Prověření znalostí potencionálních pracovníků ekonomického úseku, účtárny, P&M úseku může pomoci při jejich výběru. Takováto prověření probíhají formou pohovorů a písemných testů, na jejichž základě jsou pak navrženi vhodní kandidáti.Naše služby
Audit, daně, účetnictví a mzdy jsou základními kameny našich služeb klientům. Naše společnosti je klientům poskytují jak dlouhodobě, tak i jako jednorázovou službu tam, kde to je nezbytné. Služby, které s našimi často souvisejí – jako jsou služby právníka, nebo oceňování pak pro klienty zajišťujeme prostřednictvím renomovaných externích specialistů.
Auditorské služby Daňové poradenství
Účetní služby Personalistika a mzdy

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q