Účetnictví je důležitý nástroj pro sledování ekonomické činnosti firmy, spolku nebo živnostníka. Není jen podkladem pro daňové přiznání, ale i základem pro rozhodování. Jeho správné vedení vyžaduje podrobnou znalost řady předpisů a jejich správnou aplikaci na potřeby firmy. Naše znalosti, zkušenosti a přístup Vám pomohou k tomu, aby Vaše účetnictví bylo vždy perfektní a připravené pro Vaše správné rozhodování. Klienti pak oceňují i skutečnost, že nedílnou součástí námi poskytovaných účetních služeb je i daňové poradenství, což jim ušetří jednak čas a jednak finanční prostředky.
Vedení účetní agendy

Každá firma, podnikatel, nebo nezisková organizace má jiné potřeby a nároky na vedení účetní agendy. Zaměřujeme se proto na sladění požadavků klienta s možnostmi účetního software v rámci platné legislativy. Pro optimální zajištění zpracování agendy je klientovi přidělen účetní pracovník, který zajišťuje a organizuje vše co je nezbytné – od převzetí dokladů, po manažerské výstupy. Účetní agenda je pak pod stálým dohledem daňového poradce. Pro vedení účetní agendy je využíván jeden ze systémů Money S5, případně Money S3. Tyto systémy umožňují účtování od výroby po e-shopy.

Účetnictví on-line
Jsme si vědomi toho, že rychlý přístup k účetnictví je důležitým nástrojem pro řízení řady firem. Poskytujeme proto vedení účetnictví on-line, kde máte do své agendy zabezpečený přístup ze svého počítače. Můžete tak například samostatně vystavovat faktury nebo sledovat průběžně výsledek hospodaření. Při on-line účtování si náš pracovník vyzvedává doklady, které následně zpracovává. Na agendu jako v jiných případech dohlíží daňový poradce. Pro vedení účetní agendy je využíván jeden ze systémů Money S5, případně Money S3. Tyto systémy umožňují účtování od výroby po e-shopy.
Vzdálená správa účetnictví
Účetnictví řady firem je natolik rozsáhlé a spojené například s výrobou nebo obchodem, že není efektivní jej vést externě. Proto můžeme nabídnout outsourcing účetních služeb ve formě zpracování agendy přímo ve Vaší společnosti, a to jak ve Vašem sídle, tak formou vzdáleného přístupu. Naši pracovníci jsou schopni pracovat s řadou účetních programů a v případě potřeby se velmi rychle přizpůsobí jakémukoliv dalšímu. Samozřejmostí je jako u ostatních služeb dohled daňového poradce, což má mimo jiné pozitivní dopad na firemní finance.
Účetní na záskok
Čas od času se může stát, že firma krátkodobě postrádá účetního, buď z důvodu nemoci stávajícího, nebo třeba mezi odchodem původního a nástupem nového. Pro takovéto situace nabízíme dočasné účetní služby poskytované našimi pracovníky. Jsme schopni pracovat s řadou účetních programů a s ostatními se rychle seznámíme. Odbornost služby je zajištěna přímým dohledem daňového poradce. Výhodou je zajištění kontinuity vedení účetnictví bez komplikací.
Manažerské účetnictví a výstupy
Vedení společnosti potřebuje z účetnictví získat potřebné informace a potřebuje se podle nějakých informací rozhodovat. Potřebuje definovat kalkulace nebo například vyhodnocovat hospodaření středisek. Pro zabezpečení těchto požadavků Vám zpracujeme manažerské výstupy, pomůžeme vytvořit kalkulace nebo rozpočty.
Vytvoření účetního systému klienta
Nově vznikající firma se obvykle musí vypořádat s řadou legislativních požadavků. Jedním z nich je i vedení účetnictví. Proto, aby bylo vedeno smysluplně, efektivně a v souladu se zákony, je nezbytné, aby bylo i správně vytvořeno a nastaveno. Toto vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, které můžeme našim klientům nabídnout. Vytvoříme pro Vás kompletní nastavení účetnictví, včetně nezbytných směrnic tak, aby Vaši pracovníci byli schopni jej efektivně využívat.
Rekonstrukce účetnictví
Existují případy, že stávající účetní agenda nevyhovuje legislativě, nebo není srozumitelná pro uživatele. Proto je nezbytné ji uvést s legislativou do souladu, nebo s požadavky uživatele. Takovouto účetní agendu jsme Vám schopni kompletně zrekonstruovat tak, aby odpovídala platné legislativě. Agendu Vám zpracujeme obvykle v námi používaném software.
Konverze účetnictví do jiného standardu
Pokud je Vaše firma propojena se subjektem v zahraničí, obvykle potřebuje převést účetní data, nebo účetní výstupy do standardu zahraničního subjektu. Taktéž může účetnictví vedené v zahraničním standardu potřebovat převést do standardu českého. V našich podmínkách se jedná obvykle o německé, rakouské nebo slovenské účetnictví, případně standard IFRS. Uvedené konverze jsme pro Vás schopni zpracovávat jak jednorázově, tak na periodické bázi. V případě potřeby Vám zpracujeme i konverze účetnictví či výkazů do jiných standardů.
Naše služby
Audit, daně, účetnictví a mzdy jsou základními kameny našich služeb klientům. Naše společnosti je klientům poskytují jak dlouhodobě, tak i jako jednorázovou službu tam, kde to je nezbytné. Služby, které s našimi často souvisejí – jako jsou služby právníka, nebo oceňování pak pro klienty zajišťujeme prostřednictvím renomovaných externích specialistů.
Auditorské služby Daňové poradenství
Účetní služby Personalistika a mzdy

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q